ପୃଷ୍ଠା:Akashare Luchakali.pdf/୨୧

ଉଇକିପାଠାଗାର ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି
ଆକାଶରେ ଲୁଚକାଳି
୧୯
 


ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ

Akashare Luchakali.pdf
ଚିତ୍ର ୧: ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ, ବାହାର ପଟକୁ ଆଂଶିକ ପରାଗ
Akashare Luchakali.pdf
ଚିତ୍ର ୨: ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଳୟ ଗ୍ରାସ, ବାହାରେ ଆଂଶିକ
Akashare Luchakali.pdf
ଚିତ୍ର ୩: ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କଡକୁ, କେବଳ ଆଂଶିକ ପରାଗ