ପୃଷ୍ଠା:Asha Tara Dekhiba.pdf/୬୧

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

ଖ. ଯୁଗ୍ମ ତାରା: (ମାନ‌ଚିତ୍ର ସଙ୍କେତ)

ତାରା ପ୍ରତୀତ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରତୀତ ବ୍ୟବଧାନ ବିକଳା (ସେକେଣ୍ତ କୋଣ) ମାନ‌ଚିତ୍ର ପୃଷ୍ଠା
୧.* ବୀଣା-ଚ ୪.୫+୪.୭ ୨୦୮ ୮୮
୨.* ବୃଷ-ଝ ୩.୬+୩.୯ ୩୩୭ ୬୮
୩.* ସପ୍ତର୍ଷି-ଛ +୮୦ (ବଶିଷ୍ଠ + ଅରୁନ୍ଧତୀ) ୨.୪-୪.୦ ୭୦୫ ୭୪
୪.* ମକର-କ ୩.୮+୪.୫ ୩୮୪ ୮୮
୫. ମରାଳ-ଖ ୩.୧+୫.୧ ୩୪ ୮୮
୬. ମହିଷାସୁର-କ ୦.୦+୧.୨ ୨୦ ୭୮
୭. ସପ୍ତର୍ଷି-ଛ (ବଶିଷ୍ଠ) ୨.୪+୪.୦ ୧୪ ୭୪
୮. ବିଛା-ଖ ୨.୯+୫.୧ ୧୪ ୮୨
୯. ଦେବ‌ଯାନୀ-ଗ ୨.୧+୫.୧ ୧୦ ୯୪
୧୦. ମେଷ-ଗ ୪.୮+୪.୮ ୯୫
୧୧. ସିଂହ-ଗ ୨.୧+୩.୪ ୭୪
୧୨. ମିଥୁନ-କ(ସୋମ) ୧.୯+୨.୯ ୬୮