ପୃଷ୍ଠା:Barnabodha (1901).pdf/୨୫

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି

୨୪

ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ

ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଯ ଫଳା । (ଯ -ଠ୍ୟ ) କ ଯ କ୍ୟ । ଖ ଯ ଖ୍ୟ
ଗ୍ୟ ଘ୍ୟ ଚ୍ୟ ଛ୍ୟ ଜ୍ୟ ଝ୍ୟ ଟ୍ୟ ଠ୍ୟ ଡ୍ୟ ଢ୍ୟ ଣ୍ୟ ତ୍ୟ ଥ୍ୟ ଦ୍ୟ
ଧ୍ୟ ନ୍ୟ ପ୍ୟ ଫ୍ୟ ବ୍ୟ ଭ୍ୟ ମ୍ୟ ଯ୍ୟ ଲ୍ୟ ଶ୍ୟ ଷ୍ୟ ସ୍ୟ ହ୍ୟ ।

ଐକ୍ୟ ଜାଡ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ
ଆଢ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶଯ୍ୟା ଖ୍ୟାତି ନିତ୍ୟ
ସାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ
ତୁଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଶ୍ୟାମ
ମୃତ୍ୟୁ ନ୍ୟାୟ ଶିଷ୍ୟ ସ‌ହ୍ୟ ହାସ୍ୟ
ନସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ

ଅବଶ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଔଦାସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ
ସାହାଯ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ
ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼ାଇକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଶୀକାର କରୁଅଛି ।
ତା ପାଖରେ କୁକୁର ଶୀକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଅଛି ।
ଧନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଭୁବନେ, ଯେ ସତ୍ୟ ଭଜେ ପୁଣ୍ୟମନେ ।