ପୃଷ୍ଠା:Barnabodha (1901).pdf/୨୬

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି

୨୫

ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ।

କୁବାକ୍ୟ କେବେ ନ କହିବ, ଆଳସ୍ୟ କେବେ ନ କରିବ ।
ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦେଇ ମନ, ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ ଶିଷ୍ୟଗଣ ।
ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି, କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ ।

ର ଫଳା । (ର ~ ୦୍ର )

କ ର କ୍ର । ଗ ର ଗ୍ର
ଖ ର ଖ୍ର । ଘ ର ଘ୍ର
ଚ୍ର ଛ୍ର ଜ୍ର ଝ୍ର ଟ୍ର ଠ୍ର ଡ୍ର ଢ୍ର ତ୍ର ଥ୍ର ଦ୍ର ଧ୍ର ପ୍ର ଫ୍ର ବ୍ର ଭ୍ର ମ୍ର ଯ୍ର
ଶ୍ର ଷ୍ର ସ୍ର ହ୍ର

ଚକ୍ର ବଜ୍ର ବୌଦ୍ର ଭ୍ରାତା ବକ୍ର ଛତ୍ର
ନିଦ୍ରା ଶୁଭ୍ର ଶକ୍ର ପ୍ରିୟ ଗୃଧ୍ର କ୍ରିଡ଼ା
ଅଗ୍ର ମିତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଣ
ହ୍ରଦ ସ୍ରାବ ବ୍ୟାଘ୍ର ତ୍ରାସ ହ୍ରାସ ସ୍ରୋତ
ଶ୍ରୁତି ଦ୍ରୁମ ମିଶ୍ର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରୀତି ମୁଦ୍ରା
ଶ୍ରମ ହ୍ରେଷା ନକ୍ର ଭ୍ରମ ତାମ୍ର ବ୍ରଣ

ଗ୍ରହଣ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରେରଣ
ଭ୍ରୁକୁଟି ଶ୍ରବଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଜସ୍ର ପ୍ରବେଶ
ଆଶ୍ରମ ଅନିଦ୍ରା ସହସ୍ର ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ରାମ
ହରିଦ୍ରା ପ୍ରଶଂସା କୃତ୍ରିମ ଶ୍ରାବଣ ପବିତ୍ର
ଦେଖ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ବନ ଭିତରୁ ଆସୁଅଛି ।
ବ୍ୟାଘ୍ର ବଡ଼ ଭୟାନକ ଓ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଅଟେ ।
ପରିଶ୍ରମ କର ପ୍ରତି ଦିବସ, କଦାଚ ନ ହୁଅ ଆଳସ୍ୟବଶ ।