ପୃଷ୍ଠା:Barnabodha (1901).pdf/୨୮

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

୨୭


ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ।

ବ ଫଳା । (ବ ~ O୍ୱ )

କ ବ କ୍ୱ । ଗ ବ ଗ୍ୱ
ଖ ବ ଖ୍ୱ । ଘ ବ ଘ୍ୱ

ଚ୍ୱ ଛ୍ୱ ଜ୍ୱ ତ୍ୱ ଥ୍ୱ ଦ୍ୱ ଧ୍ୱ ନ୍ୱ ପ୍ୱ ଫ୍ୱ ଭ୍ୱ ଯ୍ୱ ଲ୍ୱ ଶ୍ୱ ଷ୍ୱ ସ୍ୱ ହ୍ୱ ।
ଜ୍ୱର ଶ୍ୱେତ ଧ୍ୱନି ପକ୍ୱ ଖଟ୍ୱା
ଜ୍ୱାଳା ଅଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ବିଲ୍ୱ ତ୍ୱକ୍
ଦ୍ୱିଜ ବିଶ୍ୱ ସାଧ୍ୱୀ ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱାର
ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱେଷ ସ୍ୱାଦ ତ୍ୱରା ପୃଥ୍ୱୀ
ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱାସ ସ୍ୱର ନିଃସ୍ୱ ବିମ୍ବ

ସ୍ୱଭାବ ଉଦ୍ୱେଗ ଈଶ୍ୱର ନିଃଶ୍ୱାସ ସମ୍ବଳ
ଗ‌ହ୍ୱର ବିହ୍ୱଳ ରାଜତ୍ୱ ଆଶ୍ୱିନ ପଲ୍ୱଳ
ଆହ୍ୱାନ ତେଜସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ସତ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ

ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱକୁ
ଧରିଅଛି । ଅଶ୍ୱ ଚଢିବାକୁ ଶିଖ,
ରାମର ଅଶ୍ୱ ଖୁବ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ।

ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ,
ଭିଖ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ।
ଆମ୍ବ ବଉଳଇ ଫଗୁଣମାସେ,
ଦିଗ ଚହଟଇ ତାର ସୁବାସେ ।
---

ନ ଫଳା । (ନ ~ ଠ୍ନ )

କ ନ କ୍ନ । ଗ ନ ଗ୍ନ
ଖ ନ ଖ୍ନ । ଘ ନ ଘ୍ନ