ପୃଷ୍ଠା:Bichitra Ramayana or Bisi Ramalila (Biswanath Khuntia).pdf/୧୦

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

ସାତ ଜୟୀ< --- ବୃଷ୍ଠାୟ ହଁ ଫୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡାଚୀନ ଅଞ୍ଚଳର ଦିଅନାମ’ ନାମକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାଳ୍ପକ ଗମାୟଣର ଆଦର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଲ । .ଠାକାର ଘୂଜା ପ୍ରକାଶ ଧରଙ୍କ ସମୟରେ ( ଖୁଷ୍ଠାର ୬୫୩୬ - ୬୭୮ ) ମହର୍ଷି ଦୀ, କଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମ5 ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂତ ହେଉଛି । ଲେକମାନେ ସେହି ମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରମା ଭଲ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । Iମ୍ବୋଡିଆର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ‘ଧୈର’ ନାମକ ଖ ଏ ଗମଥା ମୂଳକ ପୁଦ୍ମକ ଲେଖା ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମ ଦେଶରେ ଘୁଷାରେ ‘ ରାଏନ' ନାମକ ଏକ ରାଣ ଗ୍ରହୁ ଅଦ୍ୟ: ଜନ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଶତ । ଥାଇଲଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭଗରେ କs ଓ’ Sରେ ରତ ରାମାୟଣ କୁ, ଲେକମାନେ ଅଗ୍ରହର ସହିତ ପାଠ ର୍ଭୁକ୍ତ । ଭବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ‘ଉଦ୍ଧବ୍ ବତ Saୟ’ ବ! କ ରାମାୟଣର ଅନ୍ତରୂପ ସ୍ବାକ୍ଷର ବହନ କରି ଜନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ । ପୂବ ଘୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଢାମ ରମାଣ ଆମ୍ବେଚକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । ସ୍ୱର୍ଗ ଫର କାମିର ବୃଙ୍କ ଅକ୍ଟୋଚନାରୁ ଜଣାlଏ; ଖେଢାନ୍ତ ରାମାୟଣ - Cକତ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ର । ଅ ଉଭୟ ରାମାଣର ଉର କାର ପାଠ ତଥା ବିଷୟବସ୍ତ ସମୀନ ନୁହେଁ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୯ଷ୍ୟ ଦଶମ ଢାବ୍ଦରେ ଈଶ୍ଚିତ “ରାମାୟଣ କକବନ୍ ଜାର୍ ଓ ମଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେକପ୍ରିୟ ଗ୍ରହୁ ଭୁପେ ସ୍ୱୀକୃତ । ଫାଦର ବୁକେଙ୍କ ଆକ୍ଟୋଚନୀରୁ ଆହ୍ମର ମଧ ଜଣଯାଏ, ରାଜୀ ପ୍ରକାଶ ଧରମ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ବାଲ୍ କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛୁ । ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି । ଯସ୍ୟ ଶୋକାତ୍ ସମୁହନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ଳୋକଂ ବ୍ରହ୍ମପି ପୂଳ ବସ୍ତେ ଫୁସଭୃଣସ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟରୂପିଣୀ?? | ସ୍ମ: ଫାଦର ଭୁକେ ଏ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଭ ଦେଇ କହନ୍ତି ---- ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଥମ ଭାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡର ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟପେନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ସେହମାନେ ଘରତରୁ ସ୍ୱାମୀଣ ଓ