ପୃଷ୍ଠା:Bichitra Ramayana or Bisi Ramalila (Biswanath Khuntia).pdf/୧୯୮

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ
୧୩୬
ରାମଲୀଳା ।


ଶ୍ରୀଭାଗବତ -ବୃତ୍ତେ


ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂରେ  । ଗମିଲେ ପବନୁ ତ୍ୱରିତେ ।।
ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ କୋପିବଳ  । ଖୋଜିଲେ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ।।
କାର୍କ ସଭାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ।  ବାସ୍ତୁ ବାରଜା କହିଲେ ।।
ଦକ୍ଷିଣେ ଗଲେ ଯେତେ ଦୂତେ ।{  ଖୋକଲେ କାନନ ପବଢେ ||
ନ ଦେଖି ମନେ କ୍ଷୋଭ କଲେ ।  ବିନ୍ଧ ଟିଶକ ବୋର ଗଲେ ||
ଧା ଢ଼ଧାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ।  ଦେଖିଲେ ବିବର ଅଛଇ ||
ଜଲ ଲେଭରେ ଭର୍ଭ ପଣେ ।  ଅନ୍ଧାର କଛ ହଁ ନ ଦିଶେ } ହଁ ହ ଶବ୍ଦ ଲ ଯେତେ କବt ମରଣ ପଦା କଲେ ସବଂ ୩ ଆଗେ ଦେଖିଲେ ଜେଜୋମୟେ ।  ଅଛି ଦିବ୍ୟ ପୁର ଗୋଟିଏ ||
ଅଷ୍ଟ ରତନେ ପୂର ଶୋଭ । ପୁରରେ ମନଲେଭ ୪ ||
ବିଧ ଫଲେ ପୁଣ ଭରୁ ।  ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ଅଛୁ ପୂରୁ ୬ ||
ଦେଖିଲେ ହୋଇଅଛି ଶୂନ୍ୟ ।  ଏକ ଯୁବଗ ପୃଣ୍ୟ ଜନ ||
ଭାହାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡ୍ରଲେ ।।  ସେ ସବଂ ବୃତ୍ତନ୍ତ କହିଲେ ।।
ଏହି କଲେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ।  ଆମ୍ଭେମାନେ ୩ରମ ଦୃଢ଼ ।।
ଶୁଣି ସେ ଫଲ ମୂଲ ଦେଲ ।  ଅଥ ମନ୍ତେ ପ୍ର କଲ ।।
ବୋଇ ନ ପାରିବ ଯାଇ !  ଏଥ ପଣ୍ଡିଜ କାହଁପାଇଁ ||
ସମସ୍ତେ ନେବମାନ ଭୁଜ ।  । ବାହାର କରିବ ମୁଁ ଆଜ ।।
ଏମନ୍ତ ସିଉକାର କଲେ ।  ନେସ ବୁକ ବାହାର ହେଲେ ।।
ଦକ୍ଷିଣ ୭ ଜଳଧର କୂଲେ ।  ମ ସହ ଅଚଳର ଭଲେ ।।
ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲନ୍ତ ବଚନ { ଅବଧ ପୁରିଗଲେ ଦନ ||
ମକୁ କଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଆସି ହେଲ ।। ସୁଗ୍ରୀବ ବିନାଶିବ ମୋତେ । ମୁଁ ଆଉ ଯିବଇଁ ୯ କେମନ୍ତେ ||
ନ ପାଇ ୧° aଭାଙ୍କ ସହେ । ନ ଯିବ ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ପୀଶ ||
ଅଧର୍ମୀ ଅଇ ସୁଗ୍ରୀବ । ମୋତେ ସେ ବନେ ମାଈବ ||
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଇର ସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରେ । ପାଢକ ମନେ ନ ବ\ରେ ||

୧- ଗମିଲେ ପବନ୍ତୁ----ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଖୋଜିଲେ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପୋଥରେ ନାହଁ, ୨-ବମ୍ବର ପୋଥୁପ୦, ୩- ମାରି ମାରିଣ ଗଲେ ଯୁବ ପୁସ୍ତକ ୪- ଏହି ପଦ ପୋଥରେ ନା, ୫- ଫକଭରେ ଗରୁ ପୋଥପ୦, ୬- ଜରୁ ପୋପୀଠ, ୭- ଦେଖିଣ ପୋଥପାଠ | ୮- ଦୁଗ ପୋପୀଠ, ୯ କଇବା ପୋପାଠ, ୧୦- ନ ଦେଲେ ପୁସ୍ତକ।