ପୃଷ୍ଠା:Bichitra Ramayana or Bisi Ramalila (Biswanath Khuntia).pdf/୨୦୦

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

୪୮ ରମଜାଲା ରି5) ଶିଖେ ବସି ସମ୍ପାତ ଥଲ୍ । ସମ୍ପାତ ମନେ ବର କଳ୍ପ । ଏତେ ଦିନେ? ଆ i ୪ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଧଢ଼ା ଆଣି ଆହାର ଦେଲ । ଘୂରର ମରଣ କର୍ତ୍ତେ ଶୁଣି । । ପରଇ ଢ: ପୁଣ ପୁଣି । । କହ କହ ମୋର ର ବାରତା ବିକଳ ହେଲ ମରଣ ଶୁଣି । । ଅଦ କଇ ସବଂ କଥା ! ନାଇ: ତାହାଙ୍କୁ ଦମଥା ଘୁମ ଦୂତେ ଆସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ନ ପାଇ ମରୁଥୁ" ଏବେ ବୃଥା ୪ || ଶୁଣି ସଖୀ କହଇ ବାଣ} ସ୍ନାନ କରିଅ ହେ ମୁଁ ପାଣି । । କିପାଇଁ ମରିବ ସମସ୍ତ ବହି ମୋର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବାଣ ।। କୁ ନେଲେ । ନି ୬ କରଇ ସେ ପ\ରଲେ । । ସେ ତାଙ୍କୁ ହେ କନ୍ତେ ଶୁଣ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ । ଭୁ ଯୋଜକ ଭା ଙ୍କଗଡ଼ । । ଛଉତ୍ପାଖରେ କଲ ବାଡ଼ ରବ ନିକାଶୁ ମୋ ପକ୍ଷ ପୋଡ଼ିଗଲ ମୋତେ ସେ କେବେହେଁ ରୁହେ ବଡ୬ | ଆକାଶ ମାର୍ଗ ରଥରେ ଅଳ୍ପ । ଏହି ବି ସ୍ତ ଘେନଗଲ୍ । । ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭଇ କ୪ୟୁକୁ ଅଦୋଷ ଋଣ୍ଡାଳ ମାlଗଲେ | ଦମୁଁ ଅଛୁ ମୋତେ ଲଙ୍କ ପୁର । ଆବର ଦଶରୁ ସଂଭାଗ୍ନେର ୯ । ଦିଶୁଅଛି ମୋତେ ଜାନଙ୍କ ଅଶୋକ { ନେରେ ରଖିଛ ଦଶଶିର ll ଶ୍ରୀରମ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ପାଇ । । ସଖୀତ ପକ୍ଷ ପାଇ ତହଁ । ବୋଲଇ ବସି କdମାନେ ବର କେ ଏବେ IA, ପାବ ଡେଇଁ ୧୧ || ଗୁଗ ଚଳଘଣ୍ଟ ଅaଦ ର କପିଙ୍କି ଅନାଇ । ବୋଲଇ ୧ } ସିନ୍ଧ କେ ପାରିବ ଡେଇଁ ।।। କାନା ଅଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କେତେ ବଲ । ମୋର ଟୁମୁରେ କହ କପିଭୁଲ | -କୋଲେ ପୋଥପୀଠ, ୨-ସମ୍ପାଭ ପନ୍ତରେ ପୋଥିପାଠ, m-କଲେ ପୋଥିପାଠ, ୪- ପାଉଛୁ ବଡ଼ ବଂଆ ପୋଥ୍ୟ୦, ୫-ଶୁଣବାଣ ପୋଥ, ୭- ସ୍ନାହାନ ପୋଥୁପ୦, ୭-ମୋତେ କିଛି ରୁହଇ ବଡ଼ପୋଥା ୮--ଯାଉଥଲ ପୋଥୁଠ, ୯-ସୀଢୀ ଠାକୁର ପୋଥିପାଠ, ୧°-ଶେକ ପୋଥପୀଠ, {{-ସିଦ୍ଧ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକପାଠ, ୧ ୨-ବାଇ ପୋଥପାଠ, { ୬-ଆମ ପୁସ୍ତକପୀଠ ।