ପୃଷ୍ଠା:Bichitra Ramayana or Bisi Ramalila (Biswanath Khuntia).pdf/୨୦୧

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

ବିଷ୍ଣୁ । କାଣ୍ଡ ୧ ୪୯ = ବ ଅର ନାଉ ଆଦି ୧ blu mନ । ମ = """ = = = = ଗଜ ବୋଲନ୍ତ ମୁଁ ଦଶ-ଯୋଜନ । ଡେଇଁ ଯେ ପାରଇ ବାଳୀ ନନ୍ଦନ | ଗବୟ ଦୋଳ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନ ବିଶ* । ଡେଇଁ ଯାଇ ଆସିବ ତୁମ୍ଭ ପାଶ }} ଗବାକ୍ଷଏ ବୋଲେ ହରଶ ଯୋଜନ ! ଡେ ମୁଁ ପାରଇ ଦଳୀନନ୍ଦନ ଏ )| ଦୃ ହେ ୫ ବୋଲେ ଯୋଜନ ସ୍କୁଲଣ । ଏତେ ଡେଇଁ ହେ ହେବ ଅବା କ | କଲ ବୋଇଲେ ଯୋଜନ ପଞ୍ଚାଶ । ଡେଉଁ ପାରିବୁ ମୁଁ ଏତେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ବୋଲନ୍ତ ଯୋଜନ ପାଏ । ମୁଁ ଡେବ ଏଥ ନାହଁ ସଂଶୟେ ୬ || ଭାର ବୋଲନ୍ତେ ଯୋଜନ ସଭୁବ । ଡେ ମୁଁ ପାଲେ ଧ ବର }} ସୁଣ ବେଲରୁ ଅଣୀ ଯୋଜନ । ଜାମ୍ବବ ବୋଲନ୍ତ ନିଉ ଯୋଜନ । ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ବେଲେ ଚେନ ଡେର୍ଭବ ମୁଁ ପାରିବ ଯୋଜନ ଲେଉଟିଦୀରେ ଅଶକତ | ଖଣେ ଦୂରେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେ । ଜାମ୍ବବ ବୋଲନ୍ତେ ପବନଶୂନ୍ତୁ । ମଉନ ହୋଇ ରହିଛି କମ୍ପାଇ { ମ୍ଭ ପରଂମ ସବୁ ଜାଇ ୬ ପବନ ଦେବ ଭୁମ୍ଭ ନିକ ଢାଉ ୮ । କେଶଟାଙ୍କ ଭଣଜ ତୁମ୍ଭ ମାଭ । କରୁ କିଛି ଏଡ଼େ ସାହସ । ଲକ୍ଷେ ଯୋଳନ ଡେଇର ଆକାଶ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖି ଗିଥିଲ୯ ଘୁରୁ । ଇନ୍ଦ୍ର ବଜେ ମାରିଲ ତୁମ୍ଭ ଉନ୍ତୁ । କଟକ୍ତ ନଦେଲେ ପିଅର । ଧଢ଼ା ସହ ବର ଦେଲେ ଅମର । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କର ପ୍ରକାର । ଶ୍ରାମ କା ଦୃଅ ଭକ୍ତପର । କପିଳ ସିଂ ୧୧ ପାଅ୧ ହେ ଯଶ । ତୁମ୍ଭ ଯିବା ଶକ୍ତ ଯୋଜନ ସ }} ବୟସ ଥିଲେ ମୁଁ ପାରନ୍ତେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଲ ଅଙ୍ଗ ବଳ ନାହିଁ | ବମ କାଲେ ହର ଚରଣ ! ସାଢବାର କଲ ମୁଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପବନ ନନ୍ଦନ । ସକଲ କପିଙ୍କ ଶୁଣି ନ || ବୋଇଲେ ମୁଁ ଯିବ ସାଗର ଡେଇଁ । ବେଗେ ଆସିବ ଯେ ଥାଅ ଏଠାଇଁ } || ମହୁ ଗିର ଆଗେହିଲେ ମୁ । କାୟା ବିସ୍ତାରିଲେ ପବନ ତୁରୁ || ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଲଗିଲ ଶିର । ଉଡ଼ନ୍ତେ ଇସଗଲେ ଗିରବର ୧ on | ଯେତେ ବ ଗିର ଜୁରେ ଥଲେ । ଗି, ଲସିବାରେ ଦଲ ୧୪ ହୋଇଲେ || ମସ୍ ଭିତରେ ପଶିଲ ସେ ଗିର । ବୋଲେ ବଣି କଷ୍ଟ ନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ପୂଣ1 = = = = = ୧-ଗବ ପୋଥପ୦, ୨- Qଶ ପୋଥପାଠ, ୬ - ମନ୍ଦ୍ର ପୋଥପ୦, ୪-ସଭ୍ୟ ବଚନ ପୁସ୍ତକପାଠ, -ଦୃହେ ପୋଥପା, ୬- ଭୟେ ପୋଥପାଠ । ୭-ସମସ୍ତ ଜାଲେ ମୁହଁ ପୋଥପାଠ, ୮-ପନେ ଦେ ତୋ ରୁମ୍ଭର ଜୀଢ ପୋଥପଠ ୯-ଧରୁଥଲେ ପୋଥପାଠ, ୧ -ପର ପୋ୦, ୧ -ପାଉ ପୋଥୁଠ, ୧ )-ଶୁଣିସନ୍ତୋଷ ... •ଥାଅ ଏଠାଇଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନାହଁ, ୧ on- ଉଡ଼ବାରେ ନ Qଶିଲ ଗିରବର ପୋଥିପାଠ, ୧୪- ଅବନ ପୋଥି ।