ପୃଷ୍ଠା:Chata Ichhabati.pdf/୬୯

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି
(୬୭)

ଦେଖି ପିତା ମାତାଙ୍କର ହୃଦ ପୂରିଲା।
ଚାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳେ୪୭ ମୋ ୟେମନ୍ତ ଥିଲା। ୭୯।
ପୁତ୍ରକୁ ନୃପତିପଣ ଦେଲେ ରାଜନ।
ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ରାଣୀୟେ ବିଦ୍ୟମାନ୪୮। ୮୦।
ଲକ୍ଷେ ବଳ ନିଉଛାଳି୪୯ କଲେ କୁମର।
ଦୁତୀ୫୦ ରାଜା ପଣେ ସେବା କରନ୍ତି ନର। ୮୧।
ଇଚ୍ଛାବତୀ କଟେକ୫୧ ବୋଲିଣ ବିଦିତ।
ଚାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଜା ରାଣୀ ଭୋଜ ଦୋହିତ। ୮୨।
ୟେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ୫୨ ସେ ମିଶି।
ପୁତ୍ରରୁ୫୩ ଅଧିକ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସି। ୮୩।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମନୋରଥ କଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଇଚ୍ଛାବତୀ କୁମର ସବୁରି ଜୀବନ। ୮୪।
କମଳାପତି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ଧ୍ୟାଈଂ।
ଇଚ୍ଛାବତୀ ଚରିତ ଗୀତରେ କହଈ। ୮୫।
ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗୀତ ୟେହୁ ରସିକବାସ,
ହୀନମତି ଜଗତେ ମୁଂ କଲି ପ୍ରକାଶ। ୮୬।


୪୭। କନ୍ୟାରେ ମୋ (ପୋଥିପାଠ)।
୪୮। ଇଚ୍ଛାବତୀ ରାଣୀ ହେଲେ।
୪୯। ନିଉଛାଳି = ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବା।
୫୦। ଦୂତୀରାଜା = ଦ୍ୱୀତିୟ ରାଜା ରୂପେ।
୫୧। କଟେକ = କଟକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ଉଚ୍ଚାରଣ।
୫୨। 'ମିଶି' ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ପୋଥିରେ ନାହିଁ।
୫୩। 'ପୁତ୍ର' ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ପୋଥିରେ କୀଟ ଦଂଷ୍ଟ