ପୃଷ୍ଠା:Odishara Itihas.pdf/୧୮୬

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

୧ ୨୮୨ + ୧ ୨ ୨୭ କେଶ ( କବର) | ୧୪+୨--୧ ୪୬୯ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ । । ନରସି ୧୯୭୯ ୧୪ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ । ୧ ୬ ୦୬ --- ୧ ୨ ୨୭ ପ୍ରଜାପନରସିଂ । । ୧ ୫୦ ୪-~~-୧ + } ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ । · ୭-- ୨୯ ଗଭକାନ୍ତନରସିଦ୍ । ୧ + ୨ – ୧ + ଏକ କଲଦେବ । ୧୩ ୯-୧ ୬୩ ଓ ଶି ୧ ---୧ । କ୪ କCOରଦେବ । ୧ ୨ ୩ ୦ -- ୧ ୩ ୬୭ &ସ୍କର । ଓଡ଼ିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶେଷ ୧୭ – ୧ ୬୧ ବାସୁଦେବ | । ସ୍ବାଧୀନ ସ୍ୱଳାମାନେ ! ୧ ୬୧-୧ ୩୮୨ ବଳୀବାସୁଦେବ । | ୧ +୪୧ ୬ ୪୧ ଗୋବଦ୍ଧଦ୍ୟାଧର ୧ ୦୮୧୪• ୧ ଗୁରବାସୁଦେବ । । ୫ ୧.୫୪୯ ପ୍ରତାପ । ୧୪ ୦ ୧ - ୧ ୪୧ କଳବାସୁଦେବ । ୧୫୪୯–୧ ୫୫୦ ନରସି ହସେନା । ୧ ୪୧ ୪ – ୧୪ ୯ ବେଙ୍ଗଢନ୍ତବସୁଦେବ ୧ # o୧୫୫୧ ରଘୁସମ୍ପଛେ । ୧୪ ୨୯-୧୪୫ନେହବାସୁଦେବ । } ୧୫୫ ୧—୧ #୫୯ ମରୁଦଦେଛି । - --