ପୃଷ୍ଠା:Pratham Purush.pdf/୨୭

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

ପ୍ରହରୀ

 ତାକୁ ମୁଁ ପହରା ଦିଏ
 ତା ଦେହର ଚାରିପାଖେ ଗାର କାଟି
 କଳାଗାର ଧଳାଗାର ଦିନରାତି ଆଠଟି ପ୍ରହର
 ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ଅନୁଭବ
 ଏକତ୍ରିତ କରି ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ମୌସୁମୀ
 ଏବଂ ଶେଷ ବସନ୍ତର ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
 ରହିଥାଏ ଏକାଗ୍ର ମନରେ
 ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ ଛୁରୀ
 ମୁଁ ବସେ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହୋଇ
 ଆଶଙ୍କାର ନିଝୁମ ପ୍ରହରେ

 ଅକସ୍ମାତ ଝଡ ଉଠେ ମେଘର ରଥରେ
 କଳାଘୋଡ଼ା ଧଳାଘୋଡ଼ା ଉଚ୍ଚାଟ ହୁଅନ୍ତି
 ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆକାଶର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ
 ଝଡ଼ର ଡେଣାରେ
 ଜଂଗଲର ଚଟାଣରେ ବିଞ୍ଚିଯାଏ ମୁଠା ମୁଠା
 ଅବଶେଷ ଶେଷ ଆଲୁଅର
 ସବୁ ପୁଣି ଲିଭି ଲିଭି ଯାଏ
 କଳାମୁଖା କିଏ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଦିଏ
 ଆକାଶ ମୁହଁରେ
 ମୁଁ ଦେଖେ ଦୁଇଟି ଆଖି
 କାହାର ଏ ଆଖି