ପୃଷ୍ଠା:Pratham Purush.pdf/୩୦

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

ବଞ୍ଚିବାର ସୀମାବଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ
ପ୍ରତୀକ ଓ ଅର୍ଥ ତାର ପଥ ଓ ପାଥେୟ
ହୋଇଗଲେ ଏକାକାର ଜୀବନର ସହଜ ସୂତ୍ରରେ
ସମୟ ଓ ବୟସ ସହିତ
ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଲା ଅସୁମାରି
ଲଢ଼ିବା ଓ ହାରିବାର ମୁହୁର୍ତ୍ତ ବି ଗଲାଣି ପାଶୋରି

ଆଜି ଯଦି କେବେ କେବେ ମୁହଁସଂଜ ବେଳେ
ସେ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ମୋର
ଉଙ୍କି ମାରେ ଅକସ୍ମାତ
ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁ
କଳା ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ସତ୍ୟ ଭଳି
ପ୍ରିୟ ମୋର କୁକୁର ଓ ମୁଁ
ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କବାଟ ମୁଁ ଖୋଲେ
ହାଇ ମାରି ଅନାସକ୍ତ ସମ୍ମତିରେ
କୁକୁର ତା ମୁହଁକୁ ହଲାଏ