ସଭ୍ୟ ଅଧିକାର ପରିଚାଳନା

Jump to navigation Jump to search
ସଭ୍ୟ ଗୋଠ ପରିଚାଳନା କରିବେ  

"ଶିତିକଣ୍ଠ_ଦାଶ" ନାମରେ କେହି ଜଣେ ବି ସଭ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । ଆପଣ ବନାନ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ ।