ମିଡ଼ିଆ ଆକଳନ

Jump to navigation Jump to search

ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲର ପ୍ରକାର ବାବଦରେ ଆକଳନ । ଏଥିରେ ଏକ ଫାଇଲର ନିକଟତମ ସଂସ୍କରଣ ରହିଛି । ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଅପସାରିତ ସଂସ୍କରଣ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ ।

ତଳଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ୨୨:୫୭, ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ଶେଷଥର ଅପଡେଟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିବେଶିରେ ୨୨:୫୭, ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୯ଫଳଗୁଡିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହି ପାରିବ ।