ଶ୍ରେଣୀ:ପ୍ରକଳ୍ପ

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହବନ୍ଧନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ।

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ କେବଳ ତଳେଥିବା ସାନ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।