ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କଥା

ଉଇକିପାଠାଗାର ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କଥା (ଗୋପୀଭାଷା ବୃତ୍ତେ )

ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ କ୍ର୍ଣ । ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାନ୍କ ପୂଜା ବିଧାନ ।। ତାନ୍ଂକ ପିତାନଂକ ନାମ ଶ୍ରୀ