ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା

Jump to navigation Jump to search

ତଳଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନାରୁ ବାରଣ କରିବେରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ:

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କାମଟି କେବଳ ଗୋଠ: ପରିଚାଳକଗଣ ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ।