ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ/ପରିଶିଷ୍ଟ-ଙ: ଓଡ଼ିଶାର ଉପବାଚସ୍ପତିଗଣ

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ (୨୦୧୩)  ଲେଖକ/କବି: ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ
ପରିଶିଷ୍ଟ-ଙ: ଓଡ଼ିଶାର ଉପବାଚସ୍ପତିଗଣଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତିଗଣ
(୧୯୩୭-୨୦୧୩)

୧- ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ୨୮.୦୭.୧୯୩୭ - ୧୪.୦୯.୧୯୪୫
୨- ଶ୍ରୀମତୀ ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ୨୯.୦୫.୧୯୪୬ - ୨୦.୦୨.୧୯୫୨
୩- ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍‍ ୦୮.୦୩.୧୯୫୨ - ୦୪.୦୩.୧୯୫୭
୪- ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ୨୯.୦୫.୧୯୫୭ - ୨୫.୦୨.୧୯୬୧
୫- ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର (ପାଟକୁରା) ୨୮.୦୮.୧୯୬୧ - ୦୧.୦୩.୧୯୬୭
୬- ହରିହର ବାହିନୀପତି ୨୯.୦୩.୧୯୬୭ - ୨୩.୦୧.୧୯୭୧
୭- ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ୦୬.୦୫.୧୯୭୧ - ୦୩.୦୩.୧୯୭୩
୮- ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନା ୨୯.୦୩.୧୯୭୪ - ୩୦.୦୪.୧୯୭୭
୯- ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକ ୨୭.୦୭.୧୯୭୭ - ୧୭.୦୨.୧୯୮୦
୧୦- ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ୦୨.୦୭.୧୯୮୦ - ୦୯.୦୩.୧୯୮୫
୧୧- ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନସାମନ୍ତରା ୧୮.୦୩.୧୯୮୫ - ୦୩.୦୩.୧୯୯୦
୧୨- ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋରା ୨୨.୦୩.୧୯୯୦ - ୧୫.୦୩.୧୯୯୫
୧୩- ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନସାମନ୍ତରା ୨୮.୦୩.୧୯୯୫ - ୧୨.୦୨.୧୯୯୬
୧୪- ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ୧୫.୦୩.୧୯୯୬ - ୨୯.୦୨.୨୦୦୦
୧୫- ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ୨୭.୦୩.୨୦୦୦ - ୦୬.୦୨.୨୦୦୪
୧୬- ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋରା ୦୩.୦୭.୨୦୦୪ - ୧୯.୦୫.୨୦୦୯
୧୭- ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା (ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ) ୧୦.୦୬.୨୦୦୯ - ୧୦.୦୫.୨୦୧୧
୧୮- ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ୧୭.୦୮.୨୦୧୧-