ମିଡ଼ିଆଉଇକି:Sitenotice

ଉଇକିପାଠାଗାର ରୁ
Jump to navigation Jump to search

Question mark with ring.svg

Odia Wikisource 3.svg  ଉଇକିପାଠାଗାରରେ ନିଜ ପୂର୍ବପ୍ରକାଶିତ ବହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, odiawiki@gmail.com ଠିକଣାରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।