ପୃଷ୍ଠା:Bichitra Ramayana or Bisi Ramalila (Biswanath Khuntia).pdf/୧୯୯

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

କଷ୍ଟ ନା କାଣ୍ଡ ୧ w.୭ ଉଇ ମଇ ହେଲ ଘୂଜା । ଅଙ୍ଗଦ ମୁ ଏହା ଶୁଣି । ଗୁଜ-ନହନ ଅ୫ ଭୁମ୍ଭ । ଖଳ ବୋଇଲ ଭୂଲ ଯିବ । ଦରୁ ବେଲେ ବିଶ୍ଚିର ବି? କୁମ୍ଭ ଛନ୍ନ ରୂଳା ପାଶ । ଅଙ୍ଗଦ କମ୍ପା କରୁ ତାପ9 । ପା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବ ଦ । ଅଙ୍ଗଦ ନାହଁ ଭାହା କଲେ । ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମନ । । ଲୁଣ ଶଯ୍ୟା କରି ବସିଲେ । ଅଙ୍ଗଦ କହେ ସର୍ବ ଶୁଣି । ଗୁମ ଦୟାରୁ ମୋତେ ପୂଜା || ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଛନ୍ତ ବାଣ I ତୁମ୍ଭକୁ ଗୁଡ଼ବୁ କ ଆସ୍ତେ || ସେହି ବବରେ ସୂଖେ ଥିବା || ଏମନ୍ତ ନ ଯୋଗାଇ ମୋତେ || କେମନ୍ତେ ହେବ ଅବଶ୍ବାସ ସୂକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରନ୍ତର ଧର୍ମପ ) ଏ କଥା ମାନ ମନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ମରବ ବସିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେକ ଅଂସନ ୪ ଶ୍ରୀରମ ଚଶଭ ଘୋଷିଲେ ଏ ଉସେ ପୂନ ବଣି ଭଣି ୬ (+ ଗୁଗ– ତୋଡି ସବ ଝରଙ୍କର ସହଁ ଧାନେ ୭ । । ଅଙ୍ଗଦ କହି ସାବଧାନେ । । ଶ୍ରୀସ୍କମଙ୍କ କରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରଣ ବଅର୍ଥ ମରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ | ଧନ୍ୟ ସେ ଜୟୁ ପକ୍ଷ ଥଳ୍ପ । ସ୍ୱାବଣ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧକ । ଘବରେ ରଥ ସେ ଧନୁ କାଟି ଐଗମ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଲ । ଶ୍ରୀରମ ତାହାଙ୍କୁ ଦାହ କଲେ । ପିଭା ମିସ ବୋଲ ପିଣ୍ଡାଦେଲେ । ଗୁଧ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ନେତେ ଜପ ପୂଣ୍ୟ ବସି ସେ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ୯ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ଯାଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ । ସ୍ୱାବଣ ସଙ୍ଗତେ କ,ଣ ରଣ । ସୁଗାଁବ ଭୟରେ ସଭା ଖୋଜିବାରେ ମରୁଥାଇଁ ଅନ୍ତେ ଅକାରଣ ।) (- ହନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ରନ୍ତେ ପୋଥପାଠ, କନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକ ପୀଠ ଅନୁଯାୟି ବସ୍ତାର’ ପଣ୍ଡବରେ ‘ବଗୁଣ’ ହେଦା ମୀତୀନ ! 5 – ଅକହି କରୁ ଢାପ ପାରେ ନାହଁ । ୩- ଭଜ ପାପାଠ । ୪-ୟୁନ ପଥପାଠ ୫- ସବେ ଶୁଣ ଗୋପୀଠ । ୬- ଭଣେ ପୋସୂପାଠ ) - ସବଂ ରେ ବସି କୁଶାସନେ ପୃଷ୍ଠକପାଠି ୮-ଜଲ ପୋଥ୦, ୯- ଭାର ପୋଥୁ